Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức

                                                                    NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011 

         Thực hiện Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31-12-2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hướng dẫn nội dung tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động trong Công ty cổ phần.

         Căn cứ Công văn số 93/HD-TCT ngày 17-01-2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt nam hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2011. Công ty cổ phần Lisemco 2 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2011 cấp Công ty vào ngày 27-3-2011.

HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh năm 2011. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn (2011-2015) và những năm tiếp theo.

2- Thông qua Báo cáo tình hình xây dụng và thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty, các ý kiến sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ.

3- Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, những ý kiến sửa đổi bổ sung nội dung của Thỏa ước.

4- Nội dung Thỏa ước lao động tập thể đã thông qua Hội nghị và đã được ký kết giữa Chuyên môn và Công đoàn.

5- Hội nghị phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011.

            Giao cho các phòng ban chức năng của Công ty tiếp thu ý kiến đóng góp tại Hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo trước khi công bố và tổ chức thực hiện.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2      

Tin tức khác
AMECC - THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG ĐẾN ĐỔI SỐ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN. (17/02/2017)
AMECC - THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN. (17/02/2017)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI ÔNG LÊ VĂN THÁM (04/06/2015)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN VĂN LƯỢNG GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (01/06/2015)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ VỚI BÀ NGUYỄN THỊ HÀ- TẠM QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (15/05/2014)
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013 (09/04/2013)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (09/04/2013)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC CÔNG TY CP LISEMCO 2 (04/09/2012)
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012 (06/07/2012)
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012 (09/04/2013)
XIN Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP (06/07/2012)
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012 (06/07/2012)
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011 (06/07/2012)
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG (24/07/2012)
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2010 (24/07/2012)
Tin đọc nhiều nhất
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC CÔNG TY CP LISEMCO 2  (04/09/2012)
AMECC KHAI MẠC KHÓA ĐÀO TẠO NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP TẠI MYANMAR  (21/02/2017)
Nhiệt điện Vũng Áng 1 đốt lửa bằng dầu thành công lò hơi số 2  (15/05/2014)
Tháo gỡ khó khăn cho ngành cơ khí chế tạo  (17/05/2014)
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011  (24/07/2012)
Hải Phòng nhận đầu tư khủng 1,5 tỷ đô la Mỹ từ LG  (22/04/2016)
LISEMCO 2 VỚI MÔ HÌNH THỰC HIỆN QUY TRÌNH 5S  (21/10/2014)
LISEMCO 2 HOÀN THÀNH GÓI THẦU NW-6  (02/07/2015)
LẮP ĐẶT LÒ HƠI NHIỆT ĐIỆN NHÀ MÁY ĐƯỜNG TUYÊN QUANG  (12/04/2013)
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  (21/04/2014)
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
Địa chỉ: Km35 - QL10 - Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng
Điện thoại: 031.3922786   -   Fax: 031.3922783   -   Email: info@amecc.com.vn
Copyright © 2017 LISEMCO 2. All rights reserved. Designed & developed by EMSVN
Đang online : 6
Lượt truy cập : 83750